Školenie prvej pomoci v angličtine


Kurz prvej pomoci či školenie pre zmiešané kolektívy alebo len kolegov zo zahraničia. Firemný benefit, ktorý sa zíde na pracovisku, firemnom večierku či v súkromí.

Kurz prvej pomoci ako teambuilding? Prečo nie?!

Čo naučíme vás a vašich zamestnancov

  • základné pravidlá poskytovania prvej pomoci
  • rozpoznať varovné signály, ktoré môžu znamenať vážny, život ohrozujúci stav
  • ošetriť drobné poranenia ako rezné rany, opuchy či vyvrtnutý členok
  • prvá pomoc pri podozrení na zlomeninu
  • ako postupovať, ak kolega omdlie a javí známky bezvedomia
  • ako správne kontaktovať rýchlu zdravotnú službu a aké informácie poskytnúť zdravotníkom po telefóne

Školenie prebieha v anglickom jazyku.

Dĺžka školenia: 3 hodiny - ukončené potvrdením o absolvovaní
M
iesto konania: podľa dohody, sídlo vašej spoločnosti
Cena školenia: na vyžiadanie
Forma školenia: prezenčná

https://dl.dropboxusercontent.com/s/9hwpmteu927ahj6/gopay_bannery-barevne.png?dl=0