Školenie prvej pomoci pre pedagógov


Pedagóg je v prípade úrazu či náhlej príhody v školskom zariadení väčšinou tá prvá osoba, ktorá musí zasiahnuť. Ponúkame vám kratšie 3 hodinové školenie, v ktorom dostanete tie najzákladnejšie informácie ako byť pripravený na akútnu situáciu a zvládnuť ju ako profesionál.

Školenie prvej pomoci môžete zaradiť aj do vzdelávacieho portfólia.
 Školenie
je ukončené potvrdením o jeho absolvovaní.

Po absolvovaní školenia zvládnete aj vďaka praktickému nácviku laickú prvú pomoc dieťaťa aj dospelého človeka. Na figurínach si prakticky vyskúšate všetky základné úkony prvej pomoci. Inštruktorka vám vysvetlí a popíše najčastejšie chyby a omyly, ktoré sa pri poskytovaní prvej pomoci robia.

Čo vás naučíme?

  1. Čo robiť v situácii, keď dieťa vdýchne cudzí predmet a začne sa dusiť?
  2. Ako správne zafixovať zlomenú končatinu?
  3. Aký je správny postup pri hypoglykémii?
  4. Čo robiť pri epileptickom záchvate dieťaťa?
  5. Čo nikdy nerobiť v kritických situáciách súvisiacich so zdravím dieťaťa?
  6. Ako správne postupovať pri úrazoch a zlomeninách pohybového aparátu?

Čo môžete očakávať?

postup pri poskytovaní prvej pomoci ● komunikácia s dispečerom ● zásady bezpečnosti, prevencie ● právne minimum ● orientácia v závažnosti stavu postihnutého ● kardio-pulmonálna resuscitácia a použitie defibrilátora u dospelých a detí - praktický nácvik ● prvá pomoc pri krvácaní ● postupy pri obštrukcii dýchacích ciest (dusení) ● šok ● zranenia pohybového aparátu ● poranenia hlavy ● popáleniny ● poranenia elektrickým prúdom ● poranenia chemickými látkami ● intoxikácie ● akútne stavy u detí ● prvá pomoc pri dopravnej nehode ● špecifické riziká spojené s vašou činnosťou

V školení sa dozviete komplexné informácie o prvej pomoci v pedagogickej praxi. Vysvetlíme a pripravíme vás na špecifické situácie, s ktorými sa ako pedagóg - v materskej, na základnej či strednej škole - môžete stretnúť. Naučíte sa poskytovať prvú pomoc pri vážnych úrazoch a zaistiť bezpečnosť detí aj pri celkom bežných stavoch, ako je napríklad hnačka alebo alergická reakcia

Dĺžka školenia: 3 hodiny
Miesto konania: priamo v budove vašej školy
Cena kurzu: kontaktujte nás, určite sa dohodneme
Počet účastníkov: min. 8 a max.15 osôb
Forma kurzu: prezenčná

Kurz je možné absolvovať v jeho rozšírenej verzii v rozsahu 8 vyučovacích hodín. V tom prípade je ukončený certifikátom o akreditovanom školení podľa rozhodnutia MZ SR. Máte záujem o tento formát? Kontaktujte nás!

Máte otázku? Volajte 0944 088 914 alebo nám napíšte cez formulár.

https://dl.dropboxusercontent.com/s/9hwpmteu927ahj6/gopay_bannery-barevne.png?dl=0