Školenie prvej pomoci pre firmy


3 hodiny plné základných postupov poskytnutia prvej pomoci. Výnimočný benefit pre vašich zamestnancov!

Kurz obsahuje všetky najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujeme vedieť v prípade úrazov na pracovisku, ale aj mimo neho.

Kurz sa realizuje na vašom pracovisku alebo na inom dohodnutom mieste. Je výnimočným benefitov pre vašich zamestnancov, ktorí z neho budú čerpať ešte dlho po jeho absolvovaní.

Čo vás naučíme?

  1. Zachovať chladnú hlavu pri úrazoch
  2. Správne vyhodnotiť situáciu
  3. Komunikovať s dispečerom pri volaní záchrannej služby
  4. Základné a rýchle poskytnutie prvej pomoci v rozličných situáciách
  5. Resuscitovať pomocou defibrilátora

Čo môžete očakávať?

- niečo z teórie prvej pomoci
- veľa konkrétnych príkladov
- ešte viac praktických cvičení na figurínach
- dynamiku počas celého kurzu
- osobný a profesionálny prístup
- potvrdenie o absolvovaní školenia

Praktická časť výučby na figurínach až v rozsahu 60%!

Kurz sa realizuje na vašom pracovisku alebo na inom dohodnutom mieste. Je výnimočným benefitov pre vašich zamestnancov, ktorí z neho budú čerpať ešte dlho po jeho absolvovaní.

Potrebujete pripraviť školenie prvej pomoci na mieru podľa individuálnych rizikových faktorov pracoviska vašich zamestnancov? Žiadny problém. Kontaktujte nás!

Témy, ktoré vás čakajú na školení prvej pomoci

postup pri poskytovaní prvej pomoci ● komunikácia s dispečerom ● zásady bezpečnosti, prevencie ● právne minimum ● resuscitácia detí a dospelých pomocou defibrilátora ● prvá pomoc pri krvácaní ● postupy pri obštrukcii dýchacích ciest (dusení) ● úrazy ● popáleniny ● intoxikácie ● kŕčové stavy ● hypoglykémia ● zástava srdca ● epilepsia ● akútne stavy u detí ● prvá pomoc pri dopravnej nehode ● špecifické riziká spojené s vašou činnosťou

Dĺžka školenia: 3 hodiny
Miesto konania: sídlo vašej spoločnosti
Cena kurzu: kontaktujte nás
Počet účastníkov: max.10 osôb
Forma kurzu: prezenčná

https://dl.dropboxusercontent.com/s/9hwpmteu927ahj6/gopay_bannery-barevne.png?dl=0