Ako môžete pomocou REŤAZCA PREŽITIA, takmer okamžite, zachrániť život!

23.03.2021

Reťazec prežitia popisuje kritické kroky potrebné na záchranu osoby, ktorú postihla srdcové zlyhanie. Ak budete postupovať podľa jednotlivých článkov v reťazci, tak dáte postihnutému človeku veľkú šancu na prežitie.

Pýtate sa, načo potrebujete vedieť a pamätať si reťazec prežitia?

Tu  je odpoveď.  Môžete zachrániť vašej milovanej osobe život alebo život niekoho úplne neznámeho, ktorému dáte druhú šancu. Poďme sa spolu podrobnejšie pozrieť na jednotlivé články v reťazci.


1. Rozpoznanie problému

Poznať príznaky ochorení či akútnych stavov, ktoré môžu postihnúť každého z nás a včas reagovať.

2. Privolať pomoc

Pomoc nie je len to, že privoláte záchrannú službu. Volajte o pomoc i ďalšieho človeka, pretože ho môžete potrebovať.

3. Včasná KPR čiže kardiopulmonálna resuscitácia

Tým, že budete vedieť správne resuscitovať podporíte prietok krvi v srdci a jej cirkuláciu do mozgu, až kým sa neobnoví normálna srdcová činnosť.

4. Defibrilátor

Včasná defibrilácia môže pomôcť ukončiť abnormálny rytmus a obnoviť pravidelný srdcový rytmus.

5. Profesionálna starostlivosť

Zabezpečiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia profesionálmi.

Reťaz má svoje články. Ak si budete pamätať týchto 5 článkov budete pripravení zvládnuť akútnu situáciu spôsobenú srdcovým zlyhaním.


REŤAZ JE TAKÁ SILNÁ AKO JEJ NAJSLABŠÍ ČLÁNOK


Prvým spojením pri liečbe akejkoľvek núdzovej situácie je rozpoznať, že existujú príznaky akútnej situácie a tie poznáte.


Druhý článok predstavuje zapamätanie si telefónneho čísla, na ktoré je potrebné v akútnej situácii zavolať, na Slovensku a v Čechách to je, 155 a 112.


Tretí článok ukazuje na včasnú kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) - predstavuje stláčanie hrudníka a umelého dýchania Určite vám doporučujem prečítať si a vedieť zmeny v KPR podľa najnovších resuscitačných ustanovení. KPR je kritické veľmi dôležité spojenie, ktoré si získava čas medzi prvým spojením (rozpoznanie akútnej situácie) a štvrtým spojom (skorá defibrilácia). KPR je nevyhnutná k poskytnutiu a dodaniu kyslíka do mozgu, dokiaľ defibrilácia alebo iná zdravotnícka starostlivosť neobnoví činnosť srdca.

Štvrté spojenie je skorá defibrilácia pomocou AED - je dôležitá pretože väčšina dospelých obetí náhleho zastavenia srdca, má komorovú fibriláciu (VF). Čo zjednodušene znamená abnormálny a chaotický srdcový rytmus, ktorý bráni srdcu v pumpovaní krvi. Liečba VF je elektrický šok na odstránenie chaotickej elektrickej aktivity, a to je defibrilácia. S každou minútou oneskorenia poskytnutia defibrilácie pomocou AED, klesá šanca na prežitie obete približne o 7% až 10%. Informujte sa vždy, ak niekam idete, kde je najbližší defibrilátor.


Piaty článok je príchod privolanej zdravotnej služby, teda vysoko vyškoleného personálu, ktorý poskytne postihnutej osobe rozšírenú zdravotnícku starostlivosť mimo nemocnicu a nakoniec v nemocnici.


Využite ponuku našich individuálnych online kurzov  alebo NOVINKY zimného online kurzu , v ktorých sa dozviete to najdôležitejšie z prvej pomoci deťom i dospelým. Nestrácajte čas, v momente, keď ide o minúty!

https://dl.dropboxusercontent.com/s/9hwpmteu927ahj6/gopay_bannery-barevne.png?dl=0