Poďte sa naučiť prvú pomoc

Chceš vedieť viac o prvej pomoci?


Postupy prvej pomoci sú naozaj pre všetkých. Ak sa chcete naučiť viac alebo si pripomenúť informácie z minulosti je pre vás pripravený webinár , veľa informácii sa naučíte z ebookov, ktoré pre vás pripravujem. Smaozrejme čo najviac doporučujem sú školenia prvej pomoci. Školenie prvej pomoci, ktoré obsahuje informácie o postupoch pri zachraňovaní babätiek, detí či dospelých.

Nezabúdajte, že jeden krát za život absolvovaný kurz či školenie prvej pomoci nestačí. Postupy prvej pomoci sa menia a prispôsobujú situáciám a dobe, v ktorej žijeme.

BUĎ PRIPRAVENÝ!

.