Chceš vedieť viac o prvej pomoci?

Objednaj si školenie pre seba a svoje kamarátky. Naučte sa poskytnúť prvú pomoc spoločne.

Školenie prvej pomoci, obsahuje informácie o najnovších postupoch pri zachraňovaní bábätiek, detí či dospelých. 


Nezabúdajte, že jeden krát za život absolvovaný kurz či školenie prvej pomoci nestačí. Kroky a odporúčania prvej pomoci sa menia a prispôsobujú situáciám a dobe, v ktorej žijeme.


BUĎTE PRIPRAVENÍ!


V kurzoch prvej pomoci sa naučíte maximum základov a postupov v poskytovaní prvej pomoci. Dozviete sa najčastejšie chyby a naučíte sa nemať obavy v situáciách , ktoré vyžadujú odvahu. V prípade vážnych úrazov a závažných zdravotných stavov hrá hlavnú úlohu čas. Čím skôr poskytnete postihnutému prvú pomoc, tým väčšiu má šancu na uzdravenie a ďalší kvalitný život.


Naučte sa poskytovať prvú pomoc - s chladnou hlavou, bez stresu a správne.


Napíšte nám a my vám pripravíme kurz, aký potrebujete a aký vyhovuje priamo vám.

Dĺžka školenia: min. 3hod
Miesto konania: priestory objednávateľa
Cena kurzu: Kontaktujte nás a určite sa dohodneme:-)
Počet účastníkov: min. 8 - max. 12 osôb
Forma školenia: prezenčná
Po školení vám bude vydané potvrdenie o absolvovaní prednemocničnej prípravy v rozsahu 3 hodín.


https://dl.dropboxusercontent.com/s/9hwpmteu927ahj6/gopay_bannery-barevne.png?dl=0